Mennesker

Vil du være med på samling 5. - 8. oktober 2023

Vi får besøk av Ingemar Helmner, Sten-Göran Thorell og Roy S Johansen. Ove Arnoldsen og Gunnar Harkestad deltar også. Kåre med team synger og spiller.