Velkommen til konferanse 15. - 18. februar 2024

Hva forventer vi skal skje av vekkelse og helbredelse

Vi får besøk av Roy S Johansen, Torunn og Yngvar Hansen og Ove Arnoldsen. Kåre med team deltar

For mere informasjon se fanen Møteprogram

 

Husk påmelding, tlf. 33 15 59 59

Alle er hjertelig velkommen.