Frivillige deltar med arbeid

Medarbeidere

Gavelstad Gjestegård består av noen få ansatte, men flere frivillige hjelper til for at Evangelisk Misjon skal kunne gjennomføre sine samlinger.

Vi har allerede nevnt sangerene som sørger for mye sang og musikk. Andre hjelper til med kjøkkentjenester, filmopptak av møtene og noen er møteverter. Ønsket er at alle som er på samlinger hos Evangelisk Misjon skal få en fin opplevelse og føle seg inkludert i samværet,