Samtalemøte

INTERESSANTE DAGER PÅ GAVELSTAD

I dagene fra søndag den 30 juli til fredag den 4. august fant en meget interessant konferanse på Gavelstad Gjestegård sted. Konferansens motto var: Sammen for sannheten - og de forfulgte.

Oppslutningen var meget god noe som forteller at konferansens motta var svært aktuelt. Temaer som ble tatt opp var bl.a. abort, homofili, kjønnsdebatt og den avkristning vi ser i landet vårt i dag. Det ble også sterkt understreker at Bibelen- Guds ord er vår største autoritet.  

Hver dag begynte med bønn for kongehus, storting, regjering og land og folk. Et særlig ansvar ble lagt innover kristenfolket om å være våkne og å kjenne tiden vi lever i. Norge trenger vekkelse, legedom og omvendelse.

Som talere deltok Øyvind Benestad fra «Stiftelsen Mor, Far, Barn» Truls Mehus lederen i « Kristent Ressurssenter», Stig Magne Heitmann fra «Åpne dører», Tone-Lise og Per Christian Gustavsen også fra «Kristent Ressurssenter» Cecilie Marie Røynås fra «For det ufødte liv » og Terje Berg og Gunnar Jeppestøl, begge med lang erfaring fra mange års pastortjeneste.

Noe av det viktigst ved konferansen var en resolusjon som ble forfattet og som nå vil bli sendt til storting, regjering og til andre offentlige etater.

Konferansen ble ledet av Mangs Netskar og Egil Johansen. Det er å håpe at konferansen vil sette spor etter seg i de mange som deltok. Her kan vi alle være en påvirkning. Det var også ønske om flere slike konferanser der aktuelle temaer kan bli tatt opp. Må Gavelstad Gjestegård være st sted for inspirasjon og fornyelse. Stedets motto er: Med Bibelens budskap til vår tid.

Ove Arnoldsen