Annerledeskveld

Velkommen til Annerledes kveld onsdag 6. desember kl. 18.00 - 21.00

Kl. 18.00 Juletallerken med dessert

Kl. 19.00 Sang og musikk og andre innslag. Andakt.

Kl. 21.00 Kaffe og kringle

Alt dette for kr. 300,-

Deltakere: Berit og Arne Øystein Rambekk. Kåre med team med flere deltar

Husk påmelding, tlf. 33 15 59 59

Alle hjertlig velkommen.